ม่อนแจ่ม โอดทางการรื้อถอน รีสอร์ต ทำ นักท่องเที่ยว และรายได้หด 20%

ม่อนแจ่ม โอดทางการรื้อถอน รีสอร์ต ทำ นักท่องเที่ยว และรายได้หด 20%

บรรดาชาวบ้าน ม่อนแจ่ม โอดถูกทางการรื้อถอนที่พักและ รีสอร์ต ต่อเนื่อง ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว และรายได้ลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยชาวบ้านยังคงยืนยันว่าจะเปิดที่พักตามปกติ บรรดาชาวบ้านในพื้นที่ ม่อนแจ่ม ที่ทำการเปิดให้บริการ รีสอร์ต และที่พัก แก่ นักท่องเที่ยว ต่างโอดครวญถึงปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ, Covid – 19 และการเข้ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้รายได้ และจำนวนของ นักท่องเที่ยว นั้นลดลงไปราว 20%

นอกจากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเจออากาศหนาวแล้ว 

ผู้สื่อข่าวได้รายงานเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวดอยม่อนแจ่ม

ดอยม่อนแจ่ม ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากอยู่ใกล้กับตัวเมือง และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจึงมีอากาศเย็นเกือบทุกวัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาสัมผัสอากาศหนาวที่นี่

เมื่อนำเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว นายวิจิตรเมธา อนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เปิดเผยว่า จำนวน นักท่องเที่ยว และรายได้ของชาวบ้านลดลงร้อยละ 10-20 ในช่วงฤดูหนาวนี้ เนื่องจากปัญหาที่แตกต่างกันทั้งผลจาก ปัญหาเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการกดดันของเจ้าหน้าที่

ถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาต่าง ๆ แต่ชาวบ้าน ม่อนแจ่ม ก็ยังคงทำการเปิดให้บริการที่พักและ รีสอร์ต ตามปกติ โดยมีผู้ให้บริการรบัรองถึง 90 รายด้วยกัน ทั้งนี้ในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อแก้ไขการบุกรุกป่า ตัวชาวบ้านก็ได้กล่าวว่า พวกเขาอยู่มาก่อน ตั้งแต่ปี 2507 ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเขตพื้นที่ พร้อมทั้งเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำตามมติ ครม. ปี 2541 ด้วย

เห็นได้ชัดว่า ลูกค้าพร้อมที่จะลงโทษบริษัทที่ไม่มีมาตรฐานด้านการรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงพอ การสำรวจโดย Harvard Business Review ระบุว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้ดี โดยร้อยละ 88 กล่าวว่าความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับดาต้าถือเป็นความสำคัญขั้นสูงในกลยุทธและการทำงานของบริษัท แต่มีบริษัทเพียงร้อยละ 51 เท่านั้นที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลลูกค้าในอันดับต้นๆ แสดงให้เห็นว่า ยังจำเป็นที่จะต้องทำให้คนเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทุนและการวางแผนอย่างมีกลยุทธและด้วยความระมัดระวังเพื่อปิดช่องว่างระหว่างจุดที่ผู้บริโภคต้องการความรู้สึกปลอดภัยในกิจกรรมออนไลน์กับสิ่งที่บริษัทต่างๆ กำลังนำเสนอแก่ผู้บริโภคเหล่านั้น

เรื่องนี้จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ผลที่ตามมาสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องจะยิ่งใหญ่กว่า ผู้บริโภคกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลและการปกป้องข้อมูล ความไว้วางใจจากลูกค้ามีค่ามหาศาลเกินกว่าที่จะมีธุรกิจใดสามารถสูญเสียความไว้วางใจนั้นไปได้

รัฐบาล ลงมติยกเว้น ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน เครื่องจักร ไป 1 ปี

โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐบาล ได้มีความเห็นพ้องในการอนุมัติให้มีการยกเว้นในส่วนของ ค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียน เครื่องจักร ไปเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะเสียรายได้ไปประมาณ 2 ล้านบาท

จากการประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ต ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ได้มีข้อสรุปว่าจะมีการร่างกฎกระทรวงในการยกเว้นการเก็บ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องจักร ไปเป็นเวลา 1 ปี

โดยเป็นการจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ประกอบทั้งหลาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลา 15 วันภายหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว โดยรายละเอียดก็มี 3 ประกาศดังต่อไปนี้

1.ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ปกติอัตราจัดเก็บอยู่ที่เครื่องละ 750 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

2.ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ เครื่องหมายละ 120 บาท แต่ไม่เกิน 1,200 บาท

3. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง อัตราจัดเก็บอยู่ที่หน้าละ 10 บาท

ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในรายการนี้ จะส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมสูญเสียรายได้ไปประมาณ 2 ล้านบาท

ล่าสุดหลังจากที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 239 คนจาก 32 ประเทศได้รวมกลุ่มกัน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้ WHO ยอมรับว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อทางอากาศ (Airborne) และไม่จำเป็นต้องเกิดในโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอที่ยืนยันเชื้อติดต่อทางอากาศละอองฝอยขนาดเล็กสามารถแขวนลอยในอากาศ มีชีวิตได้หลายชั่วโมง และพร้อมที่จะเข้าปอดเมื่อสูดหายใจเข้าไป

ถ้าซีรั่มในเลือดไม่มีภูมิคุ้มกัน เซลล์ก็จะติดเชื้อ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเซรั่มในเลือดมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันเชื้อได้ ไวรัสที่อยู่ในเซลล์ที่มีการติดเชื้อจะลดลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ได้ ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าสามารถป้องกันโรคได้ดีหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและยอมรับ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป